IZVEDBENI ELABORATI

S pripravo izvedbenih elaboratov prispevamo k urejanju usmerjevalnih sistemov turistične in obvestilne signalizacije ter kolesarskih poti.

Z zavzetim in celovitim pristopom dolgoročno sodelujemo s slovenskimi občinami, posameznimi podjetji in pristojnimi institucijami.

Urejen usmerjevalni sistem, ki upošteva prometne normative in predstavlja del celostne prometne strategije, bistveno pripomore k varnosti v cestnem prometu in boljši kakovosti življenja v občini.

IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU NARAVOSLOVJA

Individualno podajamo snov s področja naravoslovja na razumljiv in enostaven način, ki je prilagojen potrebam in zmožnostim posameznika.

Pomagamo izboljšati temeljno znanje matematike, fizike in tehničnih predmetov s področja strojništva.

signalizacija

SIGNALIZACIJA

Izvedbeni elaborati za turistično in obvestilno signalizacijo, kolesarske poti in ulične sisteme. Celostna prometna strategija. Dovoljenja za postavitve nosilcev in usmerjevalnih lamel na posameznih lokacijah. Dopolnitve in posodobitve že narejenih elaboratov.

Poizvedi več

iobraževanje

IZOBRAŽEVANJE

Inštruiranje matematike, fizike
in tehničnih predmetov s področja strojništva.
Razvoj logičnega razmišljanja in reševanja zahtevnejših problemov
z omenjenih področij.

Poizvedi več

SIGNALIZACIJA

Priprava izvedbenih elaboratov in pridobitev dovoljenj

Izkušnje na področju Signalizacije

95%

Logistika

75%

Zahtevnost

60%

Zabava pri delu

85%

TURISTIČNA IN OBVESTILNA SIGNALIZACIJA (TOS)

Urejen sistem, ki upošteva urbanistične in prometne normative, bistveno pripomore k prijaznemu bivalnemu okolju, večji funkcionalnosti in bolj urejenemu prometu.
Sistem TOS sestavljajo družbene in komercialne vsebine ter pozdravne in obvestilne table.

Izdelamo elaborat TOS, ki je pogoj za začetek postavitve sistema na terenu. Pridobivamo dovoljenja za postavitve nosilcev na posameznih lokacijah ter aktivno sodelujemo z državnimi institucijami, ki delujejo na področju urejanja prometne signalizacije.

ULIČNI SISTEMI

Ulični usmerjevalni sistemi so osnova urejenega mestnega okolja, ki naredijo mesto prijazno za prebivalce in turiste.
Izdelamo elaborat za postavitev uličnih usmerjevalnih sistemov ter pridobimo vsa potrebna dovoljenja za postavitev nosilcev na posameznih lokacijah.KOLESARSKE POTI

Rekreacija predstavlja preživljanje prostega časa v družbi ter skrb za zdravje. Ker se vedno več ljudi ukvarja s kolesarstvom, se občine odločajo za ureditev kolesarske infrastrukture.
Urejene in označene kolesarske poti v občino pripeljejo nove obiskovalce. Izdelamo elaborat za označitev kolesarskih poti ter pridobimo dovoljenja za postavitev nosilcev na posameznih lokacijah.

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA (CPS)

CPS je podlaga za enakomeren in trajnostni razvoj področja. Med ključnimi cilji tega projekta je boljša izkoriščenost prometne infrastrukture, večja učinkovitost potniškega prometa ter večja privlačnost in kakovost urbanega naselja.
Menimo, da je ključen del dobro izvedene CPS jasno in učinkovito urejen ulični sistem, označene kolesarske poti ter urejena TOS. Z znanjem iz navedenih področij, sodelujemo pri pripravi CPS za slovenske občine.

CENIK STORITEV

Strošek izdelave elaborata se izračuna glede na obseg storitve.

signalizacija advertis

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje na področju matematike, fizike in strojništvastudy advertis

INŠTRUIRANJE

Cilj je izboljšanje razumevanja snovi in posledično doseganje boljših rezultatov pri preverjanju znanja. Nudimo pomoč pri osvajanju snovi in reševanju domačih nalog za predmete s področja matematike, fizike ter strojništva.

Na podlagi predhodnega znanja, vpeljemo individualen pristop podajanja in obravnave šolske snovi. Učence in dijake učimo samostojnega dela.

RAZVOJ LOGIČNEGA RAZMIŠLJANJA

Hiter tehnološki razvoj v zadnjih letih povečuje pomembnost logičnega razmišljanja. Le to je močno povezano z razumevanjem števil ter prostorsko predstavo.

Najmlajše skozi zabavo vpeljemo v svet števil in likov. Pri tem se orientiramo na vsakega otroka posebej ter mu postavimo urnik učenja. Osvajanje novih znanj pripelje do osvajanja računskih operacij ter razvoja prostorske predstave. Individualen pristop omogoča dober pregled nad učenčevim osvajanjem snovi. Posledično redno dopolnjujemo njegov urnik ter omogočamo napredovanje na vedno višji nivo znanja.

Program je primeren tudi za starejše učence. Postopno obravnavamo matematične nivoje ter jih učimo logičnih povezav ter uporabe le teh v praksi.

Pri tem je potrebno poudariti, da ne izvajamo šolskega učnega načrta, temveč ga dopolnjujemo ter prilagajamo posamezniku. Naš moto je REŠEVANJE NALOG JE IZZIV IN ZABAVA!4000

Zadovoljne stranke

200

Sodobno mišlenje

10

Bodi najboljši

24/7

Povej naprejCENIK STORITEV

Opomba:
Vse cene so podane na šolsko uro (45 min).
Vse cene vključujejo DDV (22%).

INŠTRUIRANJE
osnovna šola


REDNA CENA

15€ 1 šolska ura


Paket PET

65 € 5 šolskih ur

INŠTRUIRANJE
srednja šola


REDNA CENA

18€ 1 šolska ura


Paket PET

80 € 5 šolskih ur
SLEDIMO IZZIVOM ČASA IN PROSTORA


S predanim delom uspešno nadaljujemo več desetletij staro družinsko tradicijo izobraževanja na področju matematike in fizike.
Izzive v prostoru pa najdemo v urejanju turistične in obvestilne signalizacije, ki bistveno pripomore k prijaznemu bivalnemu okolju.Vesna Kovač Pavli

SIGNALIZACIJA
USMERJEVALNI SISTEMI

G: +386 41 403 125
E: vesna.pavli@advertis.si

Jože Kovač

SIGNALIZACIJA
IZOBRAŽEVANJE

G: +386 41 479 826
E: joze.kovac@advertis.si

Tanja Kovač

SIGNALIZACIJA
IZOBRAŽEVANJE

G: +386 40 535 018
E: tanja.kovac@advertis.si

O nas / kontakt

Smo podjetje, ki že 15 let deluje na področju usmerjevalnih sistemov. Skozi čas smo pomagali pri izoblikovanju sistema turistične in obvestilne signalizacije, ki ga lahko zasledite v številnih slovenskih občinah. Odlikuje nas kakovost ter natančnost pri pripravi izvedbenih elaboratov.

V sklopu delovanja se osredotočamo na izobraževanje s področja matematike, fizike in strojništva. Pri tem smo orientirani na individualno sodelovanje ter razumljivo podajanje snovi, ki ju prilagajamo potrebam posameznika. S tem omogočamo napredovanje na vedno višji nivo znanja.

Advertis d.o.o.
Sejmiška ulica 20
1230 Domžale


ID št. za DDV: SI93895216
Matična št.: 1616650
IBAN.: SI56 0230 0009 1089 320